Zdroj: https://www.rybaripraha.cz/rybolov/jak-se-stat-rybarem/https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/legislativa/cenyNěkteří rybáři si od roku 2024 za chytání na Orlíku připlatí 2x tolik. Koho se to dotkne? – Aktivní – rybolov.cz (aktivni-rybolov.cz)

Pro zájemce, kteří rybařině plně propadnou, nabízí rybářský svaz i možnost získání odborných znalostí a praktických zkušeností v rybochovné činnosti a na úseku ochrany přírody, čistoty vod a životního prostředí.

Vedle vlastního výkonu rybářského práva zajišťuje Český rybářský svaz pro děti a mládež také letní rybářské tábory, závody v lovu ryb udicí dospělých, dětí a mládeže, rybářské zájezdy a v neposlední řadě rybářské zábavy a plesy.

Podání přihlášky

Zájemci o výkon rybářského práva, jehož součástí je sportovní rybolov – lov ryb udicí se mohou stát členy Českého rybářského svazu (Spolek podle zák. č. 89/2012 Sb.)

Podmínkou je podání přihlášky u místní organizace Českého rybářského svazu (MO ČRS) zpravidla v místě bydliště, složení zkoušky – testu ze znalostí rybářských předpisů a zaplacení jednorázového vstupního peněžního příspěvku neboli zápisného. U většiny místních organizací činí zápisné pro dospělé 200 až 300,- Kč, pro mládež a děti do 15-ti let je to výrazně méně – o výši rozhoduje příslušná MO ČRS.

Složení zkoušky znalostí

Rozkliknutím následujícího odkazu si můžete vyzkoušet své znalosti potřebné pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena Českého rybářského svazu.

Zisk oprávnění

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:
  • Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístkuNa jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
  • Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže při MO, kde se jim věnují proškolení vedoucí.

Zakoupení povolenky

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.
 

ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry.

Další informace Vám budou ochotně poskytnuty u vámi vybrané MO.