Rybářský řád

Zásady a předpisy ke sportovnímu rybolovu na „Pivovarském rybníku“

platné od 1. ledna 2022.

a – Zahájení rybolovu je v každém roce vždy od 1. dubna v chytací den.

b – Denní doby lovu se stanoví takto:

  • duben, květen, červen, červenec, srpen, září
    • od 4 do 24 hodin
  • říjen, listopad, prosinec
    • od 5 do 22 hodin

c – Chytací dny jsou středa, pátek, sobota, neděle a státem uznané svátky.

d – Přehled o úlovcích:

Oprávněný člen musí mít při lovu u sebe Rybářský lístek, povolenku s přehledem o úlovcích a členský průkaz „Sdružení“.

Přehled o úlovcích musí držitel povolenky svědomitě vyplňovat a odevzdat ho do 15. ledna roku následujícího, to platí, i když nemá žádné úlovky.

Každý mírový úlovek ušlechtilé ryby i ostatních ryb, které si ponecháme, se musí i s datem ihned zapsat do přehledu o úlovcích.

e – Členské příspěvky musí být zaplaceny nejpozději do konce měsíce února a neodpracované brigády do konce příslušného roku.

f – Brigádní povinnost je 10 hodin a za každou neodpracovanou hodinu se platí 60,- Kč.

Brigádní povinnost nemají ženy, invalidní důchodci a starobní důchodci po dovršení 65 let.

g – Počet úlovků:

Rybář si smí ponechat v chytací den dva kusy ušlechtilých ryb, ne však stejného druhu /příklad: kapra a štiku, candáta a lína, amura a kapra atd./, v žádném případě ne dva kapry, dva líny, dvě štiky, dva candáty, dva amury, lín je u nás veden jako ušlechtilá ryba!

V jednom chytacím dni si můžeme ponechat nejvýše 7 kg všech druhů ryb, pokud dojde k ulovení ryby těžší než 7 kg, končí jejím ponecháním si denní lov, ryby před tím ulovené si lze rovněž ponechat.

Ryba vložená do vezírku nesmí být vyměňována, kapr nad 65 cm se vrací do vody.

V jednom roce je povoleno si ponechat 20 ks kapra, pro další lov je třeba zakoupit novou povolenku.

h – Lov dravců: štika, candát, bolen

– je povoleno chytat na živou i mrtvou rybku od 16. června

– nástražní rybička při lovu dravců musí mít minimálně 10 cm!

– je povoleno chytat jen na jeden návazec s jednoháčkem, zákaz používání dvoj a   

  trojháčků

– na rybníku není povoleno třpytkování

i – mládež do 15 ti let:

– může lovit jen na jeden prut s maximálně dvěma návazci,

– musí se zúčastňovat pořádaných školení a akcí pro mládež, rovněž tak členských schůzí

 

j – míry ryb:

kapr                                       40 cm

lín                                           30 cm

amur                                      60 cm

štika                                       60 cm

candát                                   50 cm

úhoř                                       70 cm

 

k – další důležitá upozornění:

není dovoleno:

– nárokovat si posedy, omezovat jiné rybáře, budování jakýchkoliv
  monster /laviček apod./,

– před ukončením lovu dávat úlovky do aut apod.

– odstraňovat cokoli, čím je zabezpečeno trdliště /větve, křoví, sloupky apod./

– parkovat s motorovými vozidly jinde než na vyhrazených místech

platné zásady:

– dodržovat vzdálenosti mezi rybáři 3 m, zdržovat se u prutů na vzdálenost
  max. 10 m /na dohled/

– udržovat čistotu a pořádek kolem rybníka

– s rybami zacházet šetrně a ohleduplně

– pokud bude úlovek ponechán a nebude dán do vezírku, musí být zapsán a uložen  na   

  viditelném místě pro možnost kontroly

– při kontrole předložit rybářské doklady RS

– musíme mít základní vybavení: podběrák, vezírek s kruhy, metr, podložku pod ryby a   

  peán /pinzetu/

– k vyndání ulovené ryby z vody používat podběrák, ryby se nesmí tahat po břehu a  

  kamenech

účast na členských schůzích je povinná, je součástí plnění členských povinností.

 

Žádáme všechny členy – rybáře, aby sami dohlíželi na dodržování výše uvedených zásad a předpisů, aby netrpěli páchání přestupků a pokud je to možné, aby aktivně sami zakročili.

Vše co jako rybáři děláme, je naší vizitkou.

Upozorněte na případné pytlačení a chytání cizími osobami na rybníku.

 

 „Petrův zdar“

Výbor „Samostatného spolku rybářů ČRS Bořanovice“