21.10.2023 se koná poslední brigáda rybářů Bořanovice v tomto roce. Prosíme o hojnou účast. Budeme upravovat rybářské stanoviště kolem rybníku.

Petrův zdar

Fotografie z poslední brigády ze dne 26. 9. 2023